AVUI

max:30º
min:15º
Sou a: Inici / Viure / Cultura / Concurs de pintura ràpida

Concurs de pintura ràpida

VIII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA JOSEP MARIA GRAU PUJOL

Bases

PRIMERA. Participants

Hi podran participar tots els/les artistes que ho desitgin, a partir de 16 anys. La inscripció és gratuïta.

  • Categoria GRAU PUJOL està destinada a artistes interessats en l’art pictòric al aire lliure,   representació de les formes, dels colors i dels elements d'entorns paisatgístics reals.
  • La categoria ART SINGULAR està destinada a persones amb diversitat funcional, amb problemes de salut mental i persones amb risc d'exclusió.

SEGONA. Tema i tècnica

La temàtica de les pintures girarà al voltant de la interpretació lliure dels carrers, el patrimoni i el paisatge de l’entorn més immediat de la vila de Guissona, però amb algun element identificador de l’sky line de la vila 

Es podrà utilitzar tècniques pictòriques diverses com l’oli, aquarel·la, pastel, collage, tècniques mixtes...

TERCERA. L’obra

Tècnica pictòrica lliure.

L’obra s’haurà de presentar sobre un bastidor o un suport resistent i haurà de mesurar una mida mínima de 12 F (61 x 50)

Cada artista podrà presentar una sola peça que haurà de segellar abans de començar el concurs i que obligatòriament haurà de signar i datar abans d’entregar-la al jurat.

QUARTA. Dates, inscripció i recepció

El concurs tindrà lloc el dissabte 11 de juny de 2022

Els participants s'hauran d'inscriure abans del dimecres 8 de juny al telèfon 973550005 (ext. 202) o al correu-e cultura@guissona.cat

Per formalitzar la inscripció els menors de 18 anys, hauran d'aportar autorització dels pares o tutors no només a la inscripció sinó també a l'hora de recollir el premi si fossin guardonats

Els participants hauran de presentar-se el mateix dissabte dia 11 a Cal Santacreu (Av. Notari Josep Faus – accés des del Pàrquing Municipal), de 8 a 10 del matí. En aquest moment es segellarà la tela o suport desitjat.

La recepció de les obres serà la mateixa Fundació de 13.00 a 13.30h i es lliurarà un rebut a cada participant i un tiquet pel dinar, els tiquets seran personals i intransferibles i els participants es repartiran aleatòriament per diferents restaurants de la vila.

CINQUENA. El Jurat

El jurat serà format per una persona representant de la Família Grau-Pujol, un/a membre de Cal Santacreu relacionat amb el món de les arts plàstiques i per tres persones més vinculades amb el món de les arts plàstiques. Actuarà de secretari/a un tècnic/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. Els noms de les persones membres del jurat es publicaran oportunament i el seu veredicte serà inapel·lable.

El jurat es reunirà a les 14h a Cal Santacreu.

El Jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert.

SISENA. Premis

El lliurament de premis es farà el mateix dissabte, 11 de juny a les 4 de la tarda a Cal  Santacreu. Els artistes premiats han de ser-hi presents a l’hora de lliurament dels premis. En cas de no ser així, l’Ajuntament es reserva la disposició de l’obra i del premi.

Es lliuraran 3 premis que el jurat valorarà segons les següents modalitats/valoracions:

PREMI ARS: 500€
Es valorarà el mestratge tècnica i l’ofici, el llenguatge pictòric dins l’estricta objectivitat formal que ofereix el procés pictòric. Les característiques formals que suposa tant el domini del dibuix, la perspectiva com la tècnica pictòrica, lumínica, etc.
PREMI CREATIO: 500€

Es valorarà l’originalitat i expressivitat de l’obra, prioritzant la subjectivitat creativa, emocional i simbòlica. Prevaldrà l’imaginari emocional de l’autor, l’experimentació que porta al llenguatge del color a obtenir un estil propi i personal.
PREMI RATIONIS: 500€
Es valorarà el desenvolupament conceptual de la idea, on l’autor té l’aspiració de transmetre idees i pensaments a través de l’obra. Es prioritzarà el concepte creatiu sobre l’objecte pictòric, amb l’objectiu d’afavorir els processos de reflexió més intel·lectuals que l’estimulació de les sensacions visuals.
PREMI ART SINGULAR. 100€ i una obra d'Art Singular del fons de la Fundació Josep Santacreu per l’entitat a la qual pertany.
Aquest premi/categoria pretén donar visibilitat als artistes allunyats dels circuits oficials de l’art

Els imports econòmics seran objecte de la retenció ­fiscal legalment establerta.

Les tres obres guanyadores es quedaran en propietat i possessió de l’Ajuntament de Guissona. També suposarà la cessió a favor de l’Ajuntament en exclusiva i permanentment dels drets de la propietat intel·lectual de reproducció, d’ús, distribució i comunicació pública, amb finalitats promocionals i/o culturals, sense contraprestació.

L’obra que obtingui el premi d’ART SINGULAR quedarà en propietat i possessió del Centre de Creació Artística de Cal Santacreu. També suposarà la cessió a favor de la Fundació Josep Santacreu, en exclusiva i permanentment dels drets de la propietat intel·lectual de reproducció, d’ús, distribució i comunicació pública, amb finalitats promocionals i/o culturals, sense contraprestació.

La resta d’obres quedaran a disposició dels pintors.

SETENA. Exposició de les obres

Totes les obres presentades seran exposades a Cal Santacreu en una exposició que serà visitable de 18 a 20h. Un cop clausurada la mostra els autors podran retirar les seves obres i, si és el cas, donar-les als compradors.

Les obres presentades i no venudes romandran exposades als aparadors dels comerços de Guissona, formant part de la Mostra d’art al carrer que iniciem enguany

Les obres podran ser recollides fins a la següent convocatòria del concurs de pintura ràpida. Les peces que no es recollin passaran a disposició de l’Ajuntament sense dret a reclamació.

VUITENA. Clàusules addicionals

Tota circumstància no prevista en les bases, serà resolta per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Guissona. Així mateix, aquesta es reserva el dret d’admissió.

El sol fet de participar en aquest concurs pressuposa la total i plena acceptació d’aquestes bases.

L’organització no es fa responsable de les possibles pèrdues o deteriorament de les obres.

Si per causes meteorològiques no es pot dur a terme el concurs, l’organització podrà determinar una altra data, que serà notificada a les persones participants

 

Descarregueu-vos les bases
Formulari d'inscripció