Sou a: Inici / Tràmits i gestions / Convenis vigents

Convenis vigents

Convenis de col·laboració entre l'Ajuntament i altres ens en diferents matèries

CORREUS

 • Prestació de Serveis Postals i Telegràfics 

AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

 • Conveni de col·laboració per la prestació de serveis de protecció de la salut 

ENTITATS MUNICIPALS

 • PATRONAT D’ARQUEOLOGIA. Projecte parc arqueològic amb contribució global de 46.500€ 
 • CÀRITAS. Per la col·laboració de contenidors de roba usada
 • Conveni entre la colla castellera ELS MARGENERS DE GUISSONA i l’Ajuntament que aporta una quantitat de 12.400€ el 2008
 • PATRONAT d'ARQUEOLOGIA. Conveni amb UAB, per la creació d’un campus Arqueològic 

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

 • Conveni entre el CCS, Paeria de Cervera i Ajuntament de Guissona del contracte programa 2013/2014 entre CCS i DBSF. 
 • Contracte programa 2016 amb Dep. Treball, Afers Socials i Famílies per 14.360,00€ 
 • Conveni cooperació interadministrativa entre CCS i Ajuntament de Guissona per la prestació de serveis de comunicació 
 • Conveni d’adhesió del CCS al consorci del transport públic de l’àrea de Lleida
 • Conveni de prestació de servei de premsa i comunicació entre el CCS i L’Ajuntament de Guissona 
 • Conveni de col·laboració entre el CCS i Aj. Guissona per l’adequació del servei d’orientació laboral a les dependències de Guissona. 
 • Conveni de col·laboració en relació a l’adequació del servei d’informació i atenció a les dones a les dependències de l’ajuntament de Guissona 
 • Conveni de cooperació interadministrativa de col·laboració entre la Junta d’Aigües de Catalunya, el CCS, el CCU i la comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell
 • Conveni interadministratiu entre el CCS i l’Ajuntament de Guissona per l’adhesió al Servei de Protecció Civil. 
 • Conveni interadministratiu entre el CCS i l’Aj. de Guissona dels serveis de brigada comarcal
 • Conveni marc de cooperació interadministrativa entre el CCS i l’Aj. de Guissona per realitzar la prestació dels SS. 
 • Conveni de cooperació interadministrativa entre el CCS i l’Aj. Per l’adhesió al Pla Comarcal en polítiques de dones i la col·laboració en l’aplicació d’aquestes en el seu municipi. 
 • Conveni per la cessió en dipòsit i intal·lació d’un motor de bombeig d’aigua entre Gestió d’Aigües de la Segarra (GAS) i Corporació Alimentaria de Guissona SA amb una taxació de l’equip de 15.372,00€. 
 • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guissona i el CCS per finançar l’oficina comarcal de l’energia amb una aportació anual de 3.750€
 • Conveni cooperació interadministrativa entre CCS i L’Aj. per la col·laboració en l’activitat cultural “Dir PEDROLO”, en el marc de 7 lletres 

SOREA

 • Conveni gestió de l’abastament potable, vigilància de la xarxa de clavegueram i depuradora d’aigües residuals de Guissona.
 • Conveni de col·laboració en activitats d’interès general. 
 • Conveni per a l’adequació i pròrroga del contracte de gestió de l’abastament d’aigua potable, vigilància de la xarxa de clavegueram i depuradora d’aigües residuals de Guissona. 
 • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guissona i Sorea. 

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

 • Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, encàrrec de gestió i recaptació de les sancions relacionades amb infraccions al règim de parada i estacionament de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament de Guissona a favor de la Diputació de Lleida. 

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

 • Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Guissona sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 
 • Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Guissona per a la redacció d’un pla local de seguretat viària.

ALTRES AJUNTAMENTS 

 • Conveni interadministratiu entre els Ajuntaments d’Estaràs, Ivorra, Guissona, Sant Guim de Freixenet i Torrefeta i Florejacs per la creació d’un consorci per la promoció d’aquests municipis
 • Acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes dels termes municipals de St Guim de la Plana i de Guissona. 

ALTRES CONVENIS 

 • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guissona i Fundació Pere Tarrés. 
 • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guissona i l’Associació Centre Catòlic de Guissona. 
 • Conveni entre l’Agència Catalana de Certificació i l’Ajuntament de Guissona de prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre idCAT. 
 • Conveni entre l’Ajuntament de Guissona i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una infraestructura de telecomunicacions. 
 • Conveni per tal de fixar mitjans electrònics com a preferents en les comunicacions CECAT – ens locals. 
 • Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Cat i l’Ajuntament de Guissona per l’adhesió de l’ajuntament a la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya per a coordinació amb protecció civil. 
 • Conveni amb Col·legi d’Arquitectes Catalunya per jornades patrimoni arquitectònic “ Ibèria, Roma, Al-Andalus. 
 • Conveni entre el Dep. d’Ensenyament i l’Aj. de Guissona pel pla Educatiu d’Entorn.